Behovsanalys

Tillbaka

Vi ser tillsammans över era tjänster och går igenom ert faktiska behov. Vilka tjänster köper ni idag, vilka tjänster är nödvändiga och vilka utav dem kan vi bort?