Återvinning

Vi på Kappex bryr oss om miljön!

Tillsammans minskar vi mängden av koldioxid samt sparar energi för att bidra till ett mer hållbart samhälle,

erbjuder vi därför kostnadseffektiva återvinningslösningar för kontor och fastigheter.

Vi behöver minska mängden av koldioxid!

Människans utsläpp av växthusgaser leder till global uppvärmning. Detta beror på att förbränningen av fossila bränslen såsom olja och bensin har ökat samtidigt som de organismer som tar hand om koldioxidutsläppet i kretsloppet har blivit allt färre.

Vi behöver spara energi! 

Gemensamt behöver vi minska vår samlade energianvändning rejält för att minska växthuseffekten. En förutsättning är att vi producerar och använder energi på ett effektivare och klokare sätt. Hushållning med resurser genom bland annat återvinning är ett sätt att spara energi. 

Vad kan vi göra?

Din sopsortering och återvinning gör skillnad! Vi hjälper dig med att sortera samt återvinna alla typer av material och föremål. 

  • Kontorsåtervinning
  • Sekretteshantering
  • Byggavfall
  • Grovsopor

Klicka nedan för att bidra till ett mer hållbart samhälle!